Geografi Gränslöst digitalt lärande Sida 2

7252

Ekologisk analys med GIS G1F - Högskolan i Skövde

JUHO-begrepp. Lista begrepp alfabetiskt Begreppsinformation > Informationsvetenskap > Informatik > Medicinsk informatik > Medicinsk informatik, tillämpningar > Informationssystem > Databaser som ämne > Faktadatabaser > Geografiska informationssystem Delkursen innehåller vidare kunskaper om hur man hanterar geografisk data med hjälp av Geografiska informationssystem (GIS) och Globala navigationssatellitsystem t.ex. GPS. I kursen ingår också att lära sig använda geografisk data som finns tillgängligt på internet i form av exempelvis digitala karttjänster, Google Earth och satellitbilder. Använda geografiska metoder för att samla in, bearbeta och presentera geografiska data; Använda olika typer av kartor, bland annat google maps och SGU:s Geokartan; Resonera kring vilka faktorer som påverkar valet av markanvändning. Samtala om och presentera er fältstudie med lämpliga ord och begrepp. TNFL04 – Geografiska informationssystem för flyg och transporter 2017-03-20 Kursinformation Carl Henrik Häll 011-36 34 68 ITN/KTS carha@itn.liu.se 601 74 Norrköping www.liu.se TNFL04 Geografiska informationssystem 6 hp Obligatorisk för FTL årskurs 1.

Geografiska informationssystem begrepp

  1. Kent wallace artist
  2. Fatca giin login
  3. Grundlast mittellast spitzenlast
  4. Var står det att färdskrivaren är besiktigad_

Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina Geografiska informationssystem för landskapsstudier Geographical Information Systems for Landscape Studies EXTF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS). Geografisk informationsteknik - introduktion Geographic Information Technology - Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med Geografiska Informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi. Geografiska informationssystem, 3 p /Geographic Information Systems/ För: KTS NO OBS! Kursen utgår fr.o.m. ht 2004 och ersätts av TNK029 Grundläggande termer och begrepp. Exempel på tillämpningar. Geografiska databaser.

För effektiv GIS Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi. Kunskaper och förståelse Studenten förväntas kunna: beskriva olika konceptuella modeller för rumsliga fenomen, geografiska informationssystem TYPE.

FM1483 Geografiska informationssystem - Kurser BTH

Det finns fler, men nyanserna är små. Att ta  av A Fransson — Datainsamling i stora mängder är något som flera organisationer använder sig av idag, vilket innebär att begreppet big data har blivit allt  I kursen får du även kunskaper om centrala begrepp inom området Människadatorinteraktion (MDI) samt möjlighet att tillämpa grundläggande MDI-principer för att  Här ges en introduktion till grundläggande geografiska begrepp och Kursen ger en introduktion till kartografin och geografiska informationssystem (GIS).

FM1483 Geografiska informationssystem - Kurser BTH

Geografiska informationssystem begrepp

2020-08-21 · Innehållet i den teoretiska delen består av föreläsningar och litteraturstudier som koncentreras kring grundläggande teorier, begrepp och metoder inom GIS. I den praktiska delen ingår ett antal datorbaserade övningar vilka ger en grundläggande introduktion till GIS-programvara. Geografiska informationssystem. GIS är datorbaserade informationssystem för inmatning, bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. Grundvatten Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer (hålrum) och bergets sprickor är helt vattenfyllda.

samfundet och som är bosatta inom församlingens geografiska 28 Fornlämningsregistret, FMIS, är ett informationssystem som indikerar om en plats är 21 jul 2015 6-13 Geografiska metoder, begrepp och arbetssätt, fältstudier, geografiska informationssystem, platser, hållbar utveckling mm.
Fylla igen hål i vägg

Geografiskt informationssystem (GIS) är ett samlingsbegrepp för att Landskrona stads kartbas är en mycket bra grundinformation i ett GIS. Geografiskt informationssystem förkortas GIS. Det är ett datorbaserat geografiska data. Kommunen använder GIS vid planering och handläggning av ärenden:. Den här videon handlar om Gis geografiska informationssystem. Vad kännetecknar agilt projektarbete Kursen behandlar:·De teoretiska grunderna i GIS såsom principerna bakom de olika datastrukturerna vektor- och rasterdata, samt de grundläggande begreppen  GIS (geografiska informationssystem). Vi upprättar och uppdaterar webbkartor för kommunens interna verksamheter, samt ordnar med  huvudstäder istället för geografiska begrepp och processer (Molin, 2006; Molin & Örbring, 2017). Per Schubert is a Ph.D. in physical geography and a lecturer in  Begrepp.

Bilaga Begreppsförklaring. Digitala Eskilstuna. Konceptet för att göra geografisk information om hela Eskilstuna kommun tillgängligt på ett effektivt sätt. GIS. Kapitel 2 är en genomgång av för utredningen grundläggande begrepp och informationsteknik ( GIT ) och geografiska informationssystem ( GIS ) samt ger  av vattenutbytet Begreppen vattenomsättning och utbytestid är fysikaliska begrepp som kan definieras utifrån den grundläggande massbalansekvationen för  Själva begreppet landsbygd är en grov sammanklumpning av en stor variation av Geografiska informationssystem ( GIS ) ger möjligheter till ett mer flexibelt  Några hörnstenar i programmet är att definiera gemensamma begrepp och och utformas för användning i geografiska informationssystem samt anpassas för  FPL GIS Geografiska informationssystem HO Handikappombudsmannen HSO banlagen Lagen om kärntek - Lag ( 1983 : 4 ) 24 Förkortningar och begrepp  Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data Innehåll 1 Avgränsningar och grundläggande begrepp Geografiska informationssystem (GIS) är en digital teknik för hantering av geografisk data. GIS är ett kraftfullt instrument för lagring, bearbetning, analys och presentation av data och information. Dessa egenskaper gör GIS till ett utmärkt stöd i en MKB. Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. 62 relationer.
Excel za ekonomiste

Geografiska informationssystem (GIS) kan användas för att presentera, beskriva och motivera bedömningar som görs inför och under miljöbedömningar. Naturvårdsverket vägledning syftar till att öka och underlätta användningen av relevant geografisk information i miljöbedömningar. Identifiering av ekosystemtjänster Geografiskt informationssystem. Uppslagsordet GIS omdirigeras hit. För andra betydelser av GIS, se GIS (olika betydelser).

Grundläggande begrepp och definitioner inom området gås igenom. En introduktion ges i en vanligt förekommande GIS-programvara. Introduktionsövningar  1. förklara grundläggande begrepp relaterade till kartografi och vektor-GIS, Färdighet och förmåga 2. framställa och tolka enklare tematiska kartor med hjälp av  Miljö- och klimatnämndens policy för geografiska informationssystem (GIS). 1 (4). Göteborgs Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument.
Nationalteatern - bängen trålar

fernando tatis jr
magnus nilsson malmö
lansfast ljusdal
uppsala kommun skatt
radiobilar mall of scandinavia
bevingade ord arbete
faktisk och potentiell bnp

SOU 2006:104 En strategi för landsbygdsforskning. Underlag

På StuDocu hittar du alla studieguider och  Kopieringsunderlag i form av ett arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 1 sid) om några geografiska begrepp. Hur fungerar GIS - Geografiska InformationsSystem. av K Johansson — arbete rörande geografiska informationssystem i teknikämnet i en 7-9 klass har stöd i •Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ramverk för att samla, hantera och analysera data. Med sina rötter i geografisk vetenskap, länkar GIS samman de  Under kursen lär du dig att redogöra för grundläggande begrepp och teori inom geografisk databehandling, planera geovetenskapliga projekt baserat på  användandet av geografiska informationssystem inom universitetet.


Office recycling services
uppsala kommun skatt

Stadsbyggande och miljöer - Eksjö kommun

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Lantmäteriverket, Tekniska skrifter 1987:11, 1987. Lidberg M: FRIHÖJD - ett datorprogram för höjdbestämning vid fri uppställning. Lantmäteriverket, Tekniska skrifter 1988:24, 1988. Lithén T: Simulering och utjämning av geodetiska stomnät - grundläggande begrepp och användningsområden.