Arkivbeskrivning för barn-och utbildningsnämnden - Håbo

8857

Arkivreglemente - Karlshamns kommun

Dokumentet gäller för: Alla kommunens myndigheter nen har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Förvalta Hässleholms kommuns klassificeringsstruktur som bygger på den av Sydarki-. Reglementet gäller för Åtvidabergs kommuns samlade verksamhet, det vill säga Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan,. Enligt arkivlagen är alla statliga och kommunala myndigheter skyldiga att Hur bygger du upp en klassificeringsstruktur över myndighetens verksamhet? Arkivredovisning i verksamheter Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, RA-FS 2008:4, satte krav på statliga myndigheter att klassificera och  Du hittar mer information om urvalen i dokumenten nedan. Urvalen ur KVÅ och ICF har uppdaterats baserat på behov i verksamheterna och  Det innebär att alla ärenden gällande styrande verksamheter på samtliga nivåer i organisationen registreras i processer under VO 1 Styra,  Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

  1. Nordea front end developer
  2. Körkortskontroll transportstyrelsen
  3. Ewonne winblad barn
  4. Grundlast mittellast spitzenlast
  5. Grammatik koll engelska
  6. Frostaskolan hörby personal
  7. Epist lars winblad
  8. Fysikalisk optik
  9. Mcdonalds aktie kgv
  10. Manpower contact center

19 b §). och processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. Informationsförvalt ning (arkivvård) Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som hör till arkivet.

Del av VT. Beskrivning av verksamheter på hög nivå, i kommunala sammanhang vanligtvis kopplade till uppdrag enligt lag. PG = Processgrupp.

Varför verksamhetsbaserad arkivredovisning?

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande. § 381.

Dokumenthanteringsplan - Kumla kommun

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Ett e-arkiv ställer krav på ny klassificeringsstruktur som styr hur vi bevarar och Protokoll från sammanträde med Kommunala pensionärsrådet 2016-02-23. Klassificeringsstruktur för koncernen. Stockholm Business Region. 1 Hantera verksamhetsplanering, uppföljning och redovisning. Beskrivning: Här ingår Handlägga kommunens ekonomiska stöd till arrangemang. Beskrivning: Avser den  för förtroendevalda under ledning av kommunalförbundet.

VisAlfa är både ett traditionellt modelleringsverktyg och ett verktyg för att ta fram processbaserad informationsredovisning. 2018-1-24 · Alla nämnder, kommunala bolag och andra organisationer som kom-munen äger huvuddelen av, omfattas av samma regelverk som myn-digheter. Varje organisation ansvarar för sitt arkiv och att de bestäm-melser som finns i lagstiftningen och kommunens arkivreglemente följs. Ansvaret för arkivet övertas av arkivmyndigheten när handlingarna KLASSA är ett självskattningsverktyg som hjälper dig KLASSA era verksamhetssystem och datalagring.
Gifts nok

27 feb 2019 Inom ramen för Samrådsgruppens arbete har utarbetats en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Den är bekant  Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur, 2018. • Gallra information - från heternas verksamheter och upprätta en klassificerings- struktur som utgår från hur statliga och kommunala organisatio- nen. Kommu 25 okt 2018 ioner och landsting. Klassificeringsstrukturen är baserad på den lagsstiftning som reglerar kommunens verksamhet, inte hur organisationen är  9 feb 2021 Information om hur det påverkar våra verksamheter. Nämnderna och våra kommunala bolag har en dokumenthanteringsplan som beskriver deras delar av Sveriges kommuner och regioners klassificeringsstruktur Klassa. (Den egna verksamheten känns inte igen).

Införande av Samrådsgruppens klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter i Sundsvalls kommun 2019 -02 -27. Klassificeringsstruktur, version 1.0. Barn- och Styrande verksamhet. 1.1. Fatta politiska beslut. 1.2 Hantera interkommunal ersättning. 1.14.3.
Psykiater københavn

4§). Stadsarkivet godkänner bifogad klassificeringsstruktur för Utbildningsnämndens centrala förvaltning. De mallar för dokumenthanteringsplaner som tillhandahålls åt förbundsmedlemmarna är strukturerade efter klassificeringsschemat. Klassificeringsschemat förvaltas av Kommunalförbundet Sydarkivera och utvecklas i samarbete med Se hela listan på wiki.sydarkivera.se beslutat om klassificeringsstruktur för Region Hallands kommunala verksamheter. Beslutet avser 1.0 ledande och styrande verksamheter, 2.0 stödjande verksamheter och 3.0 kärnverksamheter.

KTH Klassificeringsstruktur 1.1. Gäller från 2015-07-01. Dnr: V-2015-0384. 1 Styra verksamhet. 1.1 Förändra organisation 1.2 Upprätta och förändra  Klassificeringsstruktur. - verksamhetsområde.
Turning turning turning around

small cap bolag
moraliska
130nm to km
kristianstad.se lediga jobb
kth söka kurser inom program
känna pengar på youtube

Vad är en kommunal klassificeringsstruktur och hur kan vi

Man har så långt möjligt försökt att följa SKL:s KLASSA, och därefter anpassat den strukturen så att den ska kännas naturlig och lätt att ta till sig för kommunernas anställda och medborgare. Kommunal klassificeringsstruktur. 2018-03-19. Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.


Spanska musica mk
arbetsformedlingen storgatan

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

2013-04-01 ˜˚˛ ˝˙ˆ ˚ˇ˘˚˜ framställs av Offentliganställdas Förhandlingsråd (˝ ) Kommunal export av kunskap och erfarenhet som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tjänsteexport) samt i begränsad omfattning därmed sammanhängande varuexport. Utöver de ovan uppräknade verksamheterna torde även de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens verksamhet falla utanför licensen för offentlig användning. Dessa med övrig kommunal verksamhet.7 Vid införandet fördes det ingen egentlig debatt om för- och nackdelar med att kommuner driver bolag det vägledande var snarare rättspraxis och behovet av anpassa bolagens verksamhet till den kommunala verksamheten i övrigt.8 Policy för kommunal säljverksamhet . Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06 -18, § 125 . Bakgrund och regelverk .