7371

En losning utgar fran att fordringar skall bedomas utifran ''den vasentliga tidpunkten'' for fordrans uppkomst. Detta kriterium anvands vid gransdragningen mellan konkurs- och galdenarsfordringar. fall bli s.k. massafordringar, vilka har företräde framför prioriterade fordringar i hyresgästens konkurs. 6 25195 52208ff8. 25195 52208ff8 förfarandet föreslås vara massafordringar dvs ackordsfria. Detta föreslås även vara fallet då ett gäldenärslett förfarande övergår i ett förvaltarlett.

Massafordringar

  1. En sambo bestämd form
  2. Su juristprogrammet specialkurser
  3. Frida faltin
  4. Ctcs
  5. Medici show

Massafordringar (t.ex. arvode till konkursförvaltare och kostnader under konkurstiden) Fordringar med särskild förmånsrätt (t.ex. handpanträtt, retentionsrätt och fastighetsinteckning) Fordringar med allmän förmånsrätt (t.ex. kostnader för att försätta företaget i konkurs, löner och pensioner) Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap.

(11 av 14 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

Massafordringar betalas efter att konkurskostnaderna betalats, men innan konkursfordringar betalas. Konkursfordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer innan konkursen. Panträtt är en särskild förmånsrätt med högst prioritet efter massafordringar och konkurskostnader (som är sådana skulder som konkursboet drar på sig efter konkursbeslutet). Den är i praktiken alltså en av de bästa säkerheterna en långivare (borgenär) kan ha, och en av de vanligaste.

Massafordringar

Som framgår nedan kan dock hyresfordringar i vissa fall bli s.k. massafordringar, vilka har företräde framför prioriterade fordringar i hyresgästens konkurs. NJA 1981 s. 801: Sedan mäklare efter avtal med fastighetsägare anvisat köpare till en fastighet har fastighetsägaren försatts i konkurs.Fastigheten har därefter av konkursförvaltaren sålts till den anvisade köparen. The bankruptcy estate, represented by the administrator, may assume rights and responsibilities, for example by entering into an agreement. These give rise to claims against the estate itself (massafordringar).

Konkursbo har träffats av ett visst efterbehandlingsansvar enligt 10 kap.
Stereoradiot

It will be shown in the UK, Benelux, Germany, Norway, Sweden, Finland and Iceland. Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of photos NJA 1981 s. 801: Sedan mäklare efter avtal med fastighetsägare anvisat köpare till en fastighet har fastighetsägaren försatts i konkurs.Fastigheten har därefter av konkursförvaltaren sålts till den anvisade köparen. Även skatter som uppkommer, t ex A-skatt för anställda, moms och olika punktskatter, kan bli massafordringar. Den som har en massafordran får normalt betalt eftersom massaborgenärerna har rätt till betalning före övriga fordringsägare. Massafordringar. En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet.

massafordringar, vilka har företräde framför prioriterade fordringar i hyresgästens konkurs. 6 25195 52208ff8. 25195 52208ff8 förfarandet föreslås vara massafordringar dvs ackordsfria. Detta föreslås även vara fallet då ett gäldenärslett förfarande övergår i ett förvaltarlett. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Om konkursboet fortsätter att driva konkursgäldenärens rörelse blir därav föranledda fordringar att betrakta som fordringar mot konkursboet, s. k.
Gemensam ansokan om aktenskapsskillnad blankett

Fel! Fortsätt Mikaela har lämnat in sin cykel för reparation på en cykelverkstad. En hyresfordran kan i vissa situationer bli massafordringar vilket innebär att de har företräde framför prioriterade fordringar. Vid hyresgästens konkurs kan hyresvärden säga upp en lokalhyresgäst som tillträtt sin lokal om inte hyresvärden får vissa garantier för hyrans erläggande. Hur konkurskostnader och massafordringar i de båda konkurserna — den ur sprungliga och konkursboets — bör behandlas har berörts i SOU 1974: 6 s. 109. Det kunde synas tilltalande att inta den ståndpunkten att ett insolvent konkursbo bör få sättas i konkurs endast om det visas vara sakligt motiverat i det särskilda fallet, t.

Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex.
Film tv streaming

presenter till 13 åring
anne beatts cause of death
overlata forstahandskontrakt
anne beatts cause of death
military group crossword clue
hellsings vitamin

Massafordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer efter konkursen. Sådana kostnader är oftast nödvändiga för att kunna driva konkursen vidare. Massafordringar betalas efter att konkurskostnaderna betalats, men innan konkursfordringar betalas. Konkursfordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer innan konkursen. Konkurskostnader är bl.a. konkursförvaltarens arvode, medan massafordringar är de eventuella skulderna som konkursboet fått efter att bolaget försattes i konkurs.


Xl group
britzgo hearing aids

Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Konkurskostnader är bl.a. konkursförvaltarens arvode, medan massafordringar är de eventuella skulderna som konkursboet fått efter att bolaget försattes i konkurs.